Analýza výkonu PHP s X-Ray

Návody 30. jan 2021

V tomto návode si v stručnosti predstavíme, ako používať nástroj X-Ray pre nextHosting.

Nástroj X-Ray nájdete po prihlásení do Vašeho cPanel v sekcií Software.
Skôr, než začneme, Vás upozorníme na fakt, že X-Ray momentálne nepodporuje PHP 8.0.

X-Ray v cPanel

Aktivácia debugovania výkonu

Trackovanie requestov môžeme zapnúť po otvorení X-Ray App a rozkliknutí zeleného tlačítka v pravom hornom rohu s nápisom "Start Tracing"

Následne vyberáme v URL doménu, na ktorú aplikujeme trackovanie. V našom prípade sa jedná o testovaciu instanciu WordPressu na wp.exon.io. Do kolónky Specify Mask zadávame / v prípade, že chceme trackovať hlavnú stránku, alebo doplníme konkrétnu URL bez domény. Napríklad /2020/07/06/hello-world/

V prípade, že rozklikneme Advanced Settings, môžeme nastaviť Whitelist na klientskú IP, z ktorej budeme requesty trackovať. To znamená, že žiaden iný návštevník okrem toho, čo má povolenú IP, nebude generovať reporty.

V základe máte nastavený počet Requestov, ktoré sa nahrajú. Táto hodnota je v základe 20, a znamená to, že sa nahrá 20 requestov, a po splnení limitu je trackovanie zastavené a ďalšie reporty sa neukladajú.

Základné nastavenie X-Ray

Vyhodnotenie záznamov

Po úspešnom nahratí záznamov uvidíte na úvodnej stránke informáciu o dokončení trackovania a počet záznamov. Trackovať môžete naraz viaceré URL.

Dokončené trackovanie

Po rozkliknutí trackingu prostredníctvom ikonky "oka" v zozname záznamov sa dostanete na prehľad záznamov meraní. Merania sú automaticky vymazané po 29 dňoch.

Zoznam meraní

V tomto zozname uvidíte jednotlivé merania vrátane info, kedy bolo vykonané meranie, IP adresu klienta, URL merania a čas, koľko zabralo vykonať tento request na strane PHP. Po rozkliknutí záznamu sa dostanete na podrobný report merania, kde môžete vidieť podrobnosti záťaže, či už pre PHP funkcie, alebo volania DB.

V prípade WordPressu poskytujeme aj informácie, o aké pluginy sa jedná. Táto funkcia momentálne neposkytuje detekciu na 100% pluginov.

Po skončení odporúčame trackovanie vypnúť, vzhľadom na to že táto funkcia uberá z celkového výkonu cca 10-15%.

Milutin Kubik

Among with David Bolek

Co-Founder of Belightbyte

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.